Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať. Vyberte si spôsob, aký vám najviac vyhovuje:

Kontaktné údaje

  • GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
    Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
    IČO: 51 261 103 • DIČ: 2120644438
  • + 421 2 2060 2500