GOLDSIDE NEWSLETTER

Buďte s GOLDSIDE Newslettrom o krok vpred

V GOLDSIDE  pripravujeme každý mesiac investičný newsletter, v ktorom komentujeme aktuálne dianie na finančnom trhu. Tipy, postrehy a naše komentáre pohľadom finančných investorov.

Ak sa teraz prihlásite do GOLDSIDE Newslettra, každý mesiac odmeníme troch z vás ročným predplatným magazínu Forbes v online a tlačenej podobe (v hodnote 37 EUR).
Najbližšie odmeňujeme 31.7.2020.

Ak si nájdete čas, pozrite si naše produkty: GOLDSIDE Real Estate Fund a GOLDSIDE Investičné sporenie

 

Ako vyzerá GOLDSIDE Newsletter?

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Chceme ľudí naučiť plniť si sporením svoje sny

Goldside investori, počas života sa nám formujú názory a tým aj naše túžby. Plnenie snov však niečo stojí, častokrát nie málo, a to nás dokáže odradiť.  Ak si však človek stanoví cieľ a začne si správne šetriť, všetko je možné. Naše nové GOLDSIDE investičné sporenie je šité na mieru potrebám a vytýčeným snom. Sami si stanovíte cieľ vášho investičného sporenia, preferovanú cieľovú sumu, frekvenciu a dobu sporenia. Pravidelne si tak odkladáte na lepšie časy, zároveň si tvoríte finančnú rezervu, ktorá sa vám časom zhodnocuje.

Pre koho je sporenie určené

Investičné sporenie je určené v podstate pre každého, kto žije z príjmu. Keď si odmyslíme „horných desaťtisíc“, ktorí majú dostatočne veľký majetok a žijú z jeho zhodnotenia či míňania, tak v podstate hovoríme o všetkých bežných ľuďoch vrátane detí, študentov, pracujúcich ľudí a dôchodcov. Náš GOLDSIDE Real Estate Fund investuje primárne do nehnuteľností. Minimálna výška investície je 20 eur.

Aká výkonnosť sporenia sa očakáva?

Výkonnosť fondu sa odvíja od výkonnosti a vývoja na trhu s nehnuteľnosťami. Historicky možno konštatovať, že výkonnosť slovenských realitných retailových fondov sa hýbe na úrovni 3 – 4 % ročne. V susednej Českej republike je to o niečo viac, zhruba 4 - 5,5 %. Naším cieľom je byť výkonnosťou konkurencieschopný českým fondom. Keďže ide o fond, tak výnos, samozrejme, negarantujeme – môže byť vyšší a aj nižší. Realitné fondy však vo všeobecnosti dosahujú veľmi stabilné výnosy, napríklad v porovnaní s akciovými fondmi, ktoré sú rizikovejšie.

Sporenie šité na mieru

Pri jeho tvorbe sme sa inšpirovali potrebami našich klientov. Keďže každý klient má individuálne potreby, tak je na každom z nich, aké parametre si zvolí - akú cieľovú sumu, koľko si bude odkladať, ako často a ako dlho si bude sporiť. Snažili sme sa produkt urobiť čo najflexibilnejší, aby si ho klient mohol nastaviť presne podľa svojich potrieb. Taktiež má možnosť si pomenovať svoje sporenie a sporiť bez dodatočných poplatkov až do výšky 150 % z cieľovej sumy.

Riziko investičného sporenia

Vo všeobecnosti platí, že o každé peniaze sa dá prísť, aj keď ich máte doma vo vankúši. Môže vám ich niekto ukradnúť alebo ich znehodnotí inflácia. Každé investovanie vo svojej podstate prináša riziko poklesu hodnoty bez ohľadu na to,  do čoho investujete. Pri realitných fondoch, kde je výnos primárne tvorený z nájmu, sa jedná o konzervatívny typ investície, a teda aj riziko poklesu hodnoty je nízke. Navyše, pravidlom je, že nájomné kontrakty sú každoročne navyšované o infláciu, takže realitné fondy pokrývajú aj riziko vysokej inflácie.

Transparentné poplatky

Pri poplatkoch sa snažíme byť maximálne transparentní a vychádzať z potreby zladenia záujmu všetkých strán tak, aby sme boli aj my motivovaní zarobiť pre klienta čo najviac. Máme tri druhy poplatkov – prvý je zriaďovací za uzavretie zmluvy o investičnom sporení na úrovni 2 % z cieľovej sumy, druhý poplatok je za správu vo výške 1 % z aktuálne nasporenej sumy. Ten slúži na pokrytie našich nákladov nevyhnutných na profesionálne fungovanie správy prostriedkov. A tretím je takzvaný výkonnostný poplatok vo výške 20 % z výnosu, ktorý dosiahneme pre klienta. Ten je pre nás primárnou motiváciou zarobiť pre klienta maximum, keďže aj my zarobíme len vtedy keď zarobí aj on.

Držím palce pri správnom investičnom rozhodovaní.

S pozdravom

Peter Janiga
predseda predstavenstva GOLDSIDE Funds.


 
Facebook
LinkedIn
Website


+ 421 2 2060 2500
info@goldsidefunds.sk
www.goldsidefunds.sk


GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 51 261 103 • DIČ: 2120644438

 

Táto reklama má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jej text nie je právne záväzný. Úlohou tejto reklamy nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s. (ďalej len „Správca“) a webovom sídle www.goldsidefunds.sk

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správca môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovi.