Investujte s GOLDSIDE

Netvárime sa, že pochopiť investovanie je nad vaše možnosti. Veríme, že investovanie môže byť jednoduché a používateľsky príjemné. Našou filozofiou je win-win princíp: ak zarábate vy, zarábame aj my. Zdieľame výnosy aj riziko. Sme v tom spoločne. Sme GOLDISDE.

Prostredníctvom GOLDSIDE môže investovať každý už od 20 Eur. Investujte s nami do nášho fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund.

Chcete byť investorom aj Vy a neviete, kde začať?

Napíšte nám svoje kontaktné údaje a naši GOLDSIDE partneri Vás budú v krátkom čase kontaktovať.
  Investujte s GOLDSIDE

  Netvárime sa, že pochopiť investovanie je nad vaše možnosti. Veríme, že investovanie môže byť jednoduché a používateľsky príjemné. Našou filozofiou je win-win princíp: ak zarábate vy, zarábame aj my. Zdieľame výnosy aj riziko. Sme v tom spoločne. Sme GOLDISDE.

  Prostredníctvom GOLDSIDE môže investovať každý už od 20 Eur. Investujte s nami do nášho fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund.

  Chcete byť investormi aj vy a neviete, kde začať?

  Napíšte nám svoje kontaktné údaje a naši GOLDSIDE partneri Vás budú v krátkom čase kontaktovať.
   Informácie o GOLDSIDE Real Estate Fund

   • Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
   • Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností
   • Správca: GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
   • Rizikovo-výnosový profil 3 (na stupnici od 1 do 7)
   • Investičný horizont minimálne 3 roky
   • Vstupný poplatok maximálne 2%
   • Výstupný poplatok maximálne 1%
   • Správcovský poplatok 1%
   • Výkonnostná odplata 20% z výnosu fondu
   • Minimálna investícia od 20 EUR

   Chcete vedieť viac o našom fonde nehnuteľností?

   UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky.

   Graf vývoja cien fondu

   VÝKONNOSTI A HODNOTA MAJETKU FONDU K 31. 01. 2020:

   Hodnota 1 podielového listu : 0,101846 EUR
   NAV* fondu: 9 201 074,39 EUR
   Zhodnotenie fondu:
   – za 1 mesiac: 0,42 %
   – za 3 mesiace: 1,36 %
   – za 6 mesiacov: n/a
   – od začiatku roku (YTD): 0,42 %
   – od vzniku (25. 10. 2019): 1,85 %

   *NAV – čistá hodnota majetku